]
Les quotidiens du 19 Nov 2017
[ Midi ]
[ Express ]
[ Moov ]
Home Reportages Photos Zafy Albert. Veloma nataon-dry Hery sy Voahangy Mivady tany Betsiaka

Zafy Albert. Veloma nataon-dry Hery sy Voahangy Mivady tany Betsiaka

Betsiaka, Distrikan’Ambilobe, Sabotsy 21 Oktobra 2017. Tontosa soa aman-tsara ary an-tsakany sy an-davany ny fialan’ny profesora Zafy Albert ity tany fandalovana ity. Ary dia nanatrika ny dingana farany ny filoham-pirenena mivady dia i Hery sy Voahangy Rajaonarimampianina izany. Ho gaga ianareo rehefa avy nijery ireto sary manaraka ireto. Sary, mbola averiko eto fa tsy misy fepetra ny fampiasana azy ireo.

Ny Antakarana dia manana fomba manokana rehefa misy havany nodimandry. Ka ireto avy izany:

Tsy fiteny ny hoe mandevina izany fa manafina na manitrika no izy. Izany hoe afenina na asitrika ny razana. Rehefa tonga any an-toerana manakaiky ny anaovana izany dia tsy lanjaina ny razana fa tsy entina amina fiara. Izany hoe rehefa avy nanaovana porizenitra ny Profesora Zafy Albert, niaraka tamin’ireo miaramila dia anjaran’ny fianakaviana sy ny vahoaka amin’izay ny mitondra azy any amin’ny trano vato.

Ny lehilahy dia tsy maintsy manao kitamby ary ny vehivavy kosa manao salovagna (lambahoany). Marihina fa ny vady dia tsy manatrika ny fanasitrihina mihitsy. Rehefa vita ny lamesa dia mitodi-doha mody izy. Izay no nahatonga an’i Ramatoa Thérèse Zafy nitodi-doha nandeha ho any Ambilobe.


Ny zanaka indray dia mahazo manatrika fa tsy maintsy manala kiraro ary manasa tanĂ na avy eo ka tonga dia miverina mody rehefa voasitrika ny razana. Rehefa avy nasitrika ny razana dia mandeha mody daholo ny olona rehetra ary tsy mahazo mitodika.

Zaraina toaka ny vahoaka avy eo. Satria ny toaka dia rano sy afo mitambatra, kanefa zavatra tsy afaka miaraka. Izay no mampahery azy. Tsy tokony tratran’ny tsôfotrandra ny fanitrihina, izany hoe alohan’ny 4 na amin’ny 5 ora hariva.

MihĂ´sika: mandrisika ny lehilahy ary ny vehivavy kosa manesy

AmpijĂ´ry: mitondra hazo manga izay manokatra ny varavarana. Miantso Zagnahary izay vao miantso ny Razana. Izy koa no manakatona ny fasana rehefa lasa daholo ny olona

Mikehiny: misy olona miteny amin’ny Razana: « efa tontolo hafa misy anao fa aza manaraka ny velona intsony ».

Sary amin’izay.

Jeannot Ramambazafy

 

 

Ity no atao hoe Zombavola, fasam-pianakaviana ("caveau familial"). Ato ny profesora Zafy Albert no nasitrika ary mandry am-piadanana, miandry ny fitsanganana amin'ny maty, araka ny finoana kristianina

Mis Ă  jour ( Dimanche, 22 Octobre 2017 16:26 )  
Bannière

Madagate Affiche

 

Pour lutter contre Lucifer, restons dans la Lumière

 

Hery Rajaonarimampianina. Grande manip’ avec la complicité du système de l’ONU

 

Madagascar Sport auto. Lanto Rajaonarison, énième victime de Jimmy Rakotofiringa

 

Madagascar Sport auto. Jimmy Rakotofiringa et sa volonté de tout escamoter

 

Antananarivo. 4è Festival mondial des Lémuriens, patrimoine national et amis à protéger

 

Grand Chancelier Etienne Ralitera. Qu’est-ce donc cette fonction qu’il a longtemps honorée?

 

InSPNMad. C’est la rentrée pour cette Université internationale professionnalisante

 

Antananarivo: Incendie du Rova, 22 ans déjà

 

NIAMBOHO NY GRAND CHANCELIER ETIENNE RALITERA

 

Jeannot Ramambazafy: Compte Twitter